مرغ قفس سیاسی مسابقه قالیباف انتخابات

مرغ قفس: سیاسی مسابقه قالیباف انتخابات رد صلاحیت حسن روحانی ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کرم مسافر فضا با سر اضافه به زمین برگشت!

در اتفاقی نادر و عجیب یکی از چند کرمی که ناسا جهت انجام تحقیقات علمی به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده بود در حالی به زمین بازگشت که یک سر دیگر از انتهای بدنش

کرم مسافر فضا با سر اضافه به زمین برگشت!

کرم مسافر فضا با سر اضافه به زمین برگشت!

عبارات مهم : مسافر

در اتفاقی نادر و عجیب یکی از چند کرمی که ناسا جهت انجام تحقیقات علمی به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده بود در حالی به زمین بازگشت که یک سر دیگر از انتهای بدنش روییده بود!

به گزارش مهر، به نقل از اسپیس، قدرت بازتولید بافت در کرمهای مسطح (flatworms) بعد از آنکه چند تکه شوند جهت دانشمندان آشکار شده است است ولی در تازه ترین تحقیقاتی که بر روی این جانوران در فضا انجام شد، دانشمندان خود را با یک اتفاق عجیب روبرو دیدند.

کرم مسافر فضا با سر اضافه به زمین برگشت!

آنها کرمها را با این نشانه به ایستگاه فضایی بین المللی فرستادند تا تأثیر جاذبه صفر و نوسانات میدان ژئومغناطیسی را بر توانایی بازتولید بافت این جانوران مورد مطالعه قرار دهند. به طور کلی نشانه از این مطالعه، بررسی تأثیر حضور در فضا بر فعالیت سلولی بوده است.

دانشمندان واکنش‌ها این کرمها را بعد از بازگشت به زمین با واکنش‌ها گروهی دیگر که زمین را ترک نکرده بودند طی مدت ۲۰ ماه مورد بررسی دقیق و مقایسه موشکافانه قرار دادند.

در اتفاقی نادر و عجیب یکی از چند کرمی که ناسا جهت انجام تحقیقات علمی به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاده بود در حالی به زمین بازگشت که یک سر دیگر از انتهای بدنش

بخشی از این مقایسه نشان داد کرمهای بازگشته از سفر فضایی بعد از آنکه در آب تازه رها شدند دچار نوعی شوک رفتاری شدند که این نشان از عوض کردن متابولیسم بدنشان در مدت حضور در ایستگاه فضایی بین المللی دارد. حتی بعضی از این کرمهای مسافر بعد از رها شدن در آب فلج شدند.

اما جالب ترین بخش این مطالعه مربوط به یکی از این ۱۵ کرم است که با دو سر به زمین بازگشت.

دانشمندان بعد از بررسی دقیق جانور در این وضعیت، دو سر آن را از بدنش جدا کرده و در کمال شگفتی رویش دوباره دو سر در دو انتهای بدنش را شاهد بودند.

کرم مسافر فضا با سر اضافه به زمین برگشت!

واژه های کلیدی: مسافر | بازگشت | مطالعه | بازگشته | ایستگاه | دانشمندان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs