مرغ قفس سیاسی مسابقه قالیباف انتخابات

مرغ قفس: سیاسی مسابقه قالیباف انتخابات رد صلاحیت حسن روحانی ریاست جمهوری محمدباقر قالیباف انتخابات ریاست جمهوری

گت بلاگز اخبار اجتماعی پایتخت در انتظار آخرین برف‌ها ، آیا بارش‌های کشور عزیزمان ایران کم شده‌است؟

نماینده کشور عزیزمان ایران در ارائه گزارش تغییراقلیم کشور عزیزمان ایران به شرکت ملل عوامل کم کردن بارش در کشور عزیزمان ایران را تشریح کرد.

پایتخت در انتظار آخرین برف‌ها ، آیا بارش‌های کشور عزیزمان ایران کم شده‌است؟

آیا بارش های کشور عزیزمان ایران کم شده است است؟/ پایتخت در انتظار آخرین برف ها

عبارات مهم : ایران

میزان بارندگی در کشورهای غربی کشور عزیزمان ایران کم کردن و در کشورهای شرقی زیاد کردن یافته است

نماینده کشور عزیزمان ایران در ارائه گزارش تغییراقلیم کشور عزیزمان ایران به شرکت ملل عوامل کم کردن بارش در کشور عزیزمان ایران را تشریح کرد.

خشکترین زمستان نیم قرن گذشته؛ این جمله بی فعل، در یک ماه گذشته، روح و روان همه ایرانی ها را بهم ریخته هست؛ وهم بی آبی در تابستان و عواقب خشکسالی شدت یافتن شده، آرامش را از بسیاری ذهن ها گرفته هست. شاید این هشدار باعث شود در مصرف آب در هر زمینه ای، صرفه جویی کنیم، ولی واقعا دوره بدتری شروع شده است است؟ شاید با برفی که در ابتدای بهمن ۹۶ بارید، بگویید، نه! ولی ظاهرا چنین نیست.

پایتخت در انتظار آخرین برف‌ها ، آیا بارش‌های کشور عزیزمان ایران کم شده‌است؟

علیرضا مساح، دانشیار دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران و مسئول بخش آسیب پذیری و انطباق تغییراقلیم در گزارش سوم کشور عزیزمان ایران به شرکت ملل، آینده نگری می کند شرایط بدتری هم در راه هست؛ به عنوان نمونه برف ابتدای بهمن ۹۶ آخرین برف ها در بعضی مناطق کشور عزیزمان ایران هست؛ از حمله تهران.

مساح دراین باره به خبرآنلاین می گوید: جهت فصل بهار و تابستان قطعا ۱۰ درصد کم کردن را خواهیم داشت، در اکثر کشورهای اطراف هم این اتفاق می افتد. البته این را باید بگویم به علت زیاد کردن دما، میزان تبخیر هم زیاد کردن پیدا می کند و باعث می شود که کمبود آب داشته باشیم. یعنی به علت زیاد کردن تبخیر ما قطعا با کم کردن میزان روان آب کل کشور روبرو می شویم.

نماینده کشور عزیزمان ایران در ارائه گزارش تغییراقلیم کشور عزیزمان ایران به شرکت ملل عوامل کم کردن بارش در کشور عزیزمان ایران را تشریح کرد.

مشروح گفتگوی خبرآنلاین با استادیار دانشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران را در ادامه بخوانید؛

در ابتدا از عواملی که منجر به عوض کردن میزان بارندگی می شوند بگویید؟

۲ دسته از عوامل هستند که می توانند روی تغییرات دما و بارش تاثیر داشته باشند، عوامل طبیعی و غیر طبیعی. عوامل طبیعی مشمول بر الگوهای دور پیوند هستند، الگوهای دور پیوند پدیده های مثل الن نینو و ۷ مورد دیگر هستند، به طور کلی این الگوها یعمی ارتباطاتی بین جو و اقیانوس اتفاق می افتد، به عنوان نمونه ال نینو در اقیانوس آرام اتفاق می افتد ولی می تواند روی کشورهای متفاوت تاثیر بگذارد، بعد این می تواند یکی از عواملی باشد که منجر به کم کردن بارندگی شده.

پایتخت در انتظار آخرین برف‌ها ، آیا بارش‌های کشور عزیزمان ایران کم شده‌است؟

عامل دیگر فعالیت های خورشیدی هست، این فعالیت ها دوره ی ۱۱ ساله دارند می توانند منجر به عوض کردن دما و بارش زمین باشد، بحث دیگر مدار گردش زمین به خورشید است هنگامی که فاصله ی زمین از خورشید کم و زیاد شود میزان دما و بارش در دنیا عوض کردن می کند و می تواند به ایجاد عصرهای یخبندان هم منجر شود، لبته این بسیار بسیار وقت بر است و صدها هزار سال طول می کشد تا اختلاف زمین و خورشید عوض کردن کند. یکی دیگر از عوامل طبیعی بحث آتش فشان های بزرگ هستند، هنگامی که آتش فشان های بزرگ فعال می شوند حجم زیادی از دی اکسید گوگرد وارد جو می شود و این باعث سرد شدن زمین هم می شود، ولی مقطع زمانی که تاثیرگذار است حداکثر ۶ ماه تا یک سال است.

چه اقداماتی عوامل غیرطبیعی هستند؟

فعالیت های انسانی عوامل غیرطبیعی هستند که می توانند روی میزان بارش تاثیر بگذارند، من چند عامل از مهم ترین موارد این عوامل را به شما می گویم، یکی از این عوامل بحث مربوط به انتشار سوخت های فسیلی هست، بحث توسعه کشاورزی، دامداری و یا جنگلسوزی هم باعث زیاد کردن گاز متان می شود که می تواند تاثیرگذار باشد. عامل دیگر فعالیت های صنعتی است که منجر به انتشار دی اکسید گوگرد و در نتیجه عوض کردن دما می شود، توصیه دیگر که خیلی مهم است بحث عوض کردن کاربری اراضی هست، این عوض کردن باعث عوض کردن ضریب ابازگشت انرژی خورشید می شود، به عنوان نمونه فرض کنید در بعضی مناطق۹۰درصد انرژی خورشید دوباره منتشر می شود حالا اگر این مناطق به مسکونی تبدیل شود و شاید برعکس ۹۰ درصد انرژی جذب شود و کره ی زمین گرمتر شود. اینها مجموعه عواملی هستند که می توانند روی بارش تاثیر داشته باشند.

نماینده کشور عزیزمان ایران در ارائه گزارش تغییراقلیم کشور عزیزمان ایران به شرکت ملل عوامل کم کردن بارش در کشور عزیزمان ایران را تشریح کرد.

با شرایطی که اکنون وجود دارد، کدام یکی از دسته عواملی که گفتید، چه طبیعی چه غیرطبیعی، تاثیر بیشتری روی بارندگی دارد چون مدتی است هر وقت بحث بارندگی کم می شود، بحث تغییراقلیم هم می شود.

برای دادن پاسخی قطعی به این پرسش باید فعالیت های انسانی در نظر گرفته شود، اگر بتوانیم این عوامل را تفکیک کنیم و بفهمیم تغییراقلیم عامل مهم بوده آن وقت می توانیم بگوییم تغییراقلیم در این زمینه نقش داشته. ولی براساس اطلاعات من و بررسی های که تا به حال انجام دادیم، تغییراقلیم در میزان بارش های کشور ما سهم کمتر از ۱۰ درصدی داشته البته در آینده های نزدیک و آینده های طولانی تغییراقلیم می تواند نقش خیلی زیادی در میزان بارش داشته باشد.

پایتخت در انتظار آخرین برف‌ها ، آیا بارش‌های کشور عزیزمان ایران کم شده‌است؟

یکی از دلایلی که جهت ارتباط وضع بارندگی کشور و تغییراقلیم به کار می برند بحث بارش های ناگهانی در کشور هست، این چه توجیهی دارد؟

من در ۴ عامل طبیعی از الگوهای دورپیوند گفتم، تغییراقلیم می تواند روی این الگوها تاثیر بگذارد، به عنوان نمونه ما در سال ۲۰۱۶ پدیده ال نینو در اقیانوس آرام رخ داد و در کرمانشاه در یک روز اندازه یک سال منطقه باران آمد. میزان دما سطح آب یا شاخص ال نینو در سال ۲۰۱۶ به ۳ رسید این در حالی است که قبل از این شاخص این پدیده زیاد از ۲ نبود. در ۶۰ سال اخیر ال نینو سال ۲۰۱۶ بی سابقه بوده، علت شدت آن می تواند انتشار گازهای گلخانه ای باشد، البته من تاحالا ندیدم این عنوان به شکل علمی بررسی شود و اگر بخواهیم محکم صحبت کنیم باید این عنوان بررسی شود. ولی نظر کارشناسی من این است که پدیده تغییراقلیم باعث شده است ال نینو به این شدت رخ بده و وضع بارش در کرمانشاه به این شکل شود.

این روندی کم کردن باران و زیاد کردن دما به علت عوامل طبیعی و غیرطبیعی در همه ی مناطق یکسان است؟

ما به تازگی یک بررسی انجام دادیم و میزان تغییرات دما و بارش کشورهای متفاوت در کشور عزیزمان ایران و کشورهای اطراف را از سال ۱۹۸۳ تا الان بررسی کردیم، در این تحقیق ما میانگین دما و بارش کشورهای همسایه را اندازه گرفتیم و به نتیجه های جالبی رسیدیم. درحوزه دما متوجه شدیم تمام این مناطق زیاد کردن دما را داشتند، البته مقدار هر سال این زیاد کردن دما تفاوت می کرد، به طور کلی در کشورهایی که غرب کشور عزیزمان ایران بودند زیاد کردن دمای بیشتری نسبت به کشورهای شرق کشور عزیزمان ایران داشتند. ولی نتیجه های مربوط به حوزه بارش مثل دما نبود، یعنی در بعضی کشورها روند بارش افزایشی بود و در بعضی کشورها کاهشی،در شمال و شرق کشور عزیزمان ایران میزان بارندگی زیاد کردن پیدا کرده بود و در بقیه مناطق کاهش، البته این عنوان که آیا کشورهای شمالی و شرقی زیاد کردن باران را داشتند باید بررسی شود.

یعنی واقعا چرایی این مسئله معلوم نیست؟ چون این اختلاف میان کشور عزیزمان ایران و کشورهای شرقی و شمالی آن باعث شده است بسیاری بگویند این اتفاق دلایلی مثل باردار شدن ابرها یا حتی پروژه هارپ دارد

اولا من با پروژه هارپ کاملا مخالف اصلا چنین چیزی ممکن نیست، ولی باید ببینیم سهم هر کدام از آن عوامل بارش که به شما گفتم در چند سال اخیر در این مناطق متفاوت چقدر بوده است.

شما در جایی از صحبتتان گفتید در آینده تاثیر تغییراقلیم روی بارش های ما زیاد می شود، یعنی باید منتظر باشیم که میزان بارندگی در کشور از این هم بدتر شود؟

پاسخ به این پرسش به این بستگی دارد که میزان انتشار گازهای گلخانه ای و زیاد کردن دما در آینده چگونه می شود، ما ۴ سناریو در این رابطه داریم که اگر بر اساس سناریو متسوط زیاد کردن دما بخواهیم به این پرسش جواب بدهیم باید بگویم که اوضاع بارش چه خواهد بود. در سناریوهای میانگین جهت سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۳۵ در کشورهای کشور عزیزمان ایران و غرب و جنوب آن دما ۱ تا ۱.۵ درجه زیاد کردن پیدا می کند.

برای بحث بارش در ۶ ماه ابتدایی سال آبی، میزان بارندگی ما نسبت به گذشته بین ۱۰ درصد زیاد کردن تا در ۱۰ درصد کم کردن متغیر خواهد بود، جهت فصل بهار و تابستان قطعا ۱۰ درصد کم کردن را خواهیم داشت، در اکثر کشورهای اطراف هم این اتفاق می افتد. البته این را باید بگویم به علت زیاد کردن دما، میزان تبخیر هم زیاد کردن پیدا می کند و باعث می شود که کمبود آب داشته باشیم. یعنی به علت زیاد کردن تبخیر ما قطعا با کم کردن میزان روان آب کل کشور روبرو می شویم.

پس در ۲۰ سال آینده میزان بارش به شکل آنچنانی عوض کردن نمی کند؟

بله ولی فراموش نکنید که عنوان فقط بارش نیست و بحث تبخیر هم وجود دارد، تبخیر باعث می شود دیگر میزان بارش قلبی را نداشته باشیم. همچنین به علت زیاد کردن باران نوع بارش های ما از حالت برف به باران عوض کردن می کند و این ذخایر آب زیرزمینی ما را عوض کردن می دهد.

بر این اساس باید انتظار داشته باشیم این برف ها آخرین برف های پایتخت باشند؟

قطعا همینطور هست، چون منابع ما دارد گرم می شود و هر چه می رویم به سمت ارتفاعات بالاتر انتظار برف های کمتری را خواهیم داشت و توصیه مهم دیگر این است که تغییراقلیم باعث ایجاد اتفاقات در مقادیر حدی می شود و در یک یا ۲ روز برفی می بارد و یا بارش های ما سیل گونه شود. به عنوان نمونه شاید ممکن است النینو بعدی شدیدتر شود و این بار بارش در کرمانشاه خیلی شدیدتر باشد.

با این روند و با توجه میزان منابع آب کشور عزیزمان ایران باید چه اقداماتی در حوزه منابع آبی کشور انجام دهیم؟

این بحث عرضه و تقاضا است تا الان ۹۰ درصد مدیریت کشورمان در زمینه مدیریت عرضه بوده، هر لحظه دنبال مدیریت عرضه هستیم و در این مدت مدیریت تقاضا و مصرف نداشتیم و این دقیقا عامل پرسشها ما هست. ما جهت یک بحرانی که در آینده قطعا گریبان ما را می گیرد باید حتما مدیریت تقاضا و مصرف را در نظر بگیریم و البته نباید هم مدیریت عرضه را فراموش کنیم. اعتقاد دارم در آینده باید همه راهکارهای ممکن را روی میز داشته باشیم و بر اساس یک مدیریت اقتصادی از تمام گزینه ها عالی ترین سود را ببریم. مدیریت عرضه مثل ایجاد یا باروری ابرها را کامل از بین بردن کنیم.

خبرانلاین

واژه های کلیدی: ایران | ایرانی | بارندگی | سال آینده | میزان بارش ها | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs